ספת פאולה

ספה שכל חלקיה נגזרת של לוח אחד . לספה קסם רב הטמון בפשטות הייצור ובניצול המקסימאלי של חומרי הגלם

שם נרדף לעיצוב תרבות חיים

מותג משפחתי מתוך "תוצרת הארץ" 2016